Prodej pozemků v k.ú. Boletice nad Labem

Spojenců, Děčín 40711

1 300 000 Kč

Předmětem prodeje jsou pozemky : parcelní číslo 177/1 o výměře 12 862 m2 trvalý travní porost a parcelní číslo 177/4 o výměře 535 m2 ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 1472, pro k.ú. Boletice nad Labem, obec a okres Děčín. Jedná se o pozemky v zastavěné části obce Děčín, přístupné z místní zpevněné komunikace parc. č. 188 – ulice Spojenců. V komunikaci jsou veřejné inženýrské sítě. Celkově jsou pozemky ve tvaru nepravidelného obdélníku o šířce přibližně 108 m a délce přibližně 120 m. Pozemky jsou mírně svažité, neoplocené, neudržované. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy v ulici Spojenců, pod spodní hranici pozemků vede železniční trať, horní hranice pozemku plynule navazuje na další pozemek. Pozemek p.č. 177/4 je celý v ochranném pásmu dráhy, pozemek p.č. 177/1 cca z poloviny, přes část pozemků vede nadzemní vedení el. energie.

Na pozemku p.č. 177/1 jsou přípustné stavby s funkcí bydlení v rodinných a bytových domech s max. 4 nadzemními podlažími + podkroví. Dále jsou přípustné stavby pro veřejnou a komerční vybavenost, sociální  péči, školství, kulturu a zájmovou činnost, drobné podnikání a servisní činnost.

Na pozemku 177/4 jsou přípustné silnice, komunikace a trasy všech kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání, garážové dvory individuální i hromadné a terminál hromadné dopravy, dále podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), a dále bydlení za podmínek splnění hygienických limitů.

Cena znaleckého posudku 3 000 000 Kč.

V Územním plánu obce Děčín jsou pozemky zařazeny do ploch zastavitelných, při využití jako smíšené obytné území městské.

Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení!

Další informace
Typ nemovitosti:pozemek
Typ zakázky:prodej
Vlastnictví:osobní
Lokalita
Potřebujete poradit?

Napište nám a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.